Velkommen til HiSSI – HiST Studentidrett

————————————————————————————————————-
Protokoll fra årsmøte
Sted: KA-KA351 E.C. Dahls gate 2, 7012 Trondheim
Dato: 01.03.2016

Årsmøtet åpnes av Asbjørn Reinertsen Liaøy

 

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

4 stk stemmeberettigede.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden

I henhold til paragraf 13.3 og 13.2 er årsmøte vedtatt.

Sak 3: Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen

Møteleder: Asbjørn Reinertsen Liaøy

Referent: Jens Hertzberg

Medlemmer til å skrive under protokollen: Stian Aune og Kristin Estensen.

Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsberetning

Godkjent

Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap

Godkjent

Sak 6: Behandling av forslag til endringer

6.1 HISSI fusjoneres med NTNU innen 1.juni 2016.

Enstemmig vedtatt

6.2 Gjenstående penger går til NTNUI

Enstemmig vedtatt

6.3 Gjenstående utstyr uten logo går til NTNUI

Enstemmig vedtatt. Blir overlevert ved fusjon.

6.4 Drakter med logo sendes til en veldedig organisasjon i utlandet

Enstemmig vedtatt

Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av budsjett

Budsjett ble godkjent. 

Sak 8: Valg av hovedstyre

Leder: Asbjørn Liaøy
Nestleder: Jens Hertzberg
PR- og Webansvarlig: Einar Myflott
Sportslig ansvarlig: Stian Aune
Arrangementsansvarlig:
Kasserer: Kristin Estensen
Sekretær:

Sak 9: Gjennomgang og godkjenning av årsplan

Godkjent.
————————————————————————————————————-

HiST er nå fusjonert med NTNU, av den grunn skal også HiSSI fusjoneres med NTNUI. Dette medfører desverre at vi ikke har et tilbud i følgende aktiviteter: Langrenn, sykkel, dykking, friluftsliv, klatring, innebandy og håndball. Disse er allerede fusjonert, og organiseres gjennom NTNUI. Hvis du vil være med på en av de, se NTNUIs hjemmeside: NTNUI